Μενού Κλείσιμο

FISIOGRAFT CLASSIC

Με την Εμπειρία & Τεχνογνωσία, άνω των 70 ετών, από τη Φαρμακευτική Βιομηχανία και Βιομηχανία Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού Ghimas, το Fisiograft Classic είναι ένα Δοκιμασμένο για χρόνια & Βραβευμένο Συνθετικό Μόσχευμα, Ιδανικό κι Οικονομικό για μικρά αλλά και πιο εκτεταμένα περιστατικά Καθοδηγούμενης Οστικής Ανάπλασης.
Οικονομικό κι Εύκολο στη Χρήση, ακόμη και για την καθημερινή πρακτική ενός γενικού Οδοντίατρου.

Σε 3 μορφές, Κόκκοι, Κύβος-Μπλοκ (ιδανικό για μετεξακτικό φατνίο) & Γέλη (Gel), μπορούν να χρησιμοποιηθούν μεμονωμένα είτε σε συνδυασμό μεταξύ τους, ανάλογα το περιστατικό.

Call Now