Μενού Κλείσιμο

Συνθετικά Μοσχεύματα

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ GHIMAS

1.Είναι συνθετικά μοσχεύματα.
2.Πλήρης απορρόφηση σε 4-6 μήνες, με παράλληλη οστική αναγέννηση.
3.Σε 3 μορφές, Κόκκοι, Κύβος-Μπλοκ (ιδανικό για μετεξακτικό φατνίο) & Γέλη (Gel), που μπορούν να χρησιμοποιηθούν μεμονωμένα είτε σε συνδυασμό μεταξύ τους, ανάλογα με το περιστατικό.
4.Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να αποφευχθεί η χρήση μεμβράνης.
5.Όντας συνθετικό, είναι απολύτως ακίνδυνο από μόλυνση: BSE – HIV – HBV.
6.Κοστίζουν λιγότερο από παρόμοια προϊόντα, κι έχουν ελεγχθεί επιστημονικά.
7.Δεν είναι ραδιοαδιαφανές. Με αυτόν τον τρόπο ο σχηματισμός νέου οστού μπορεί να ελέγχεται ακτινολογικά στους 1 – 2 – 4 ή και περισσότερους μήνες.

FISIOGRAFT NANO H.A. BY GHIMAS

Call Now