Μενού Κλείσιμο

GHIMAS SURGIPLASTER: P30 – G170 – SINUS

Με την Εμπειρία & Τεχνογνωσία, άνω των 70 ετών, από τη Φαρμακευτική Βιομηχανία και Βιομηχανία Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού Ghimas, τα προϊόντα Surgiplaster P30/G170/ Sinus (σε σύριγγα), με βάση το Θειικό Ασβέστιο (Calcium Sulfate) μπορούν να χρησιμοποιηθούν μεμονωμένα είτε σε συνδυασμό μεταξύ τους, ανάλογα το περιστατικό.
Πρακτικά, Οικονομικά κι Εύκολα στη Χρήση.

Call Now