Μενού Κλείσιμο

Η προστασία του απορρήτου σας είναι σημαντική για την ΕΤΑΙΡΕΙA ADM1st Choice Medicals η οποία διαχειρίζεται τον ιστότοπο https://www.adm1stchoicemedicals.com/

Για αυτό τον λόγο έχουμε αναπτύξει μια Δήλωση Απορρήτου, η οποία καλύπτει την σχετική πολιτική μας, δηλαδή τον τρόπο που συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε, αποκαλύπτουμε, μεταβιβάζουμε και αποθηκεύουμε τις πληροφορίες σας.

Η διαχείριση και προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του χρήστη της ιστοσελίδας διέπεται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας ήτοι το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός ΕΕ 2016/679), την εφαρμοστέα σχετική εθνική νομοθεσία καθώς και κάθε πράξη (απόφαση, οδηγία, γνωμοδότηση κ.λ.π.), που εκδίδεται από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που ενδέχεται να καταχωρηθούν ή επεξεργασθούν από την ιστοσελίδα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣ  https://www.adm1stchoicemedicals.com/ είναι τα εξής:

  1. Δεδομένα Αναγνώρισης και Επικοινωνίας : Ονοματεπώνυμο / επωνυμία επιχείρησης, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλέφωνο, TK, διεύθυνση / έδρα.
  2. Κρατικά στοιχεία αναγνώρισης: ΑΦΜ, ΔΟΥ.
  3. Στοιχεία εργασίας: Επαγγελματική δραστηριότητα / κατηγορία.
  4. Άλλα στοιχεία: Επιλεχθέν πακέτο, αιτήματα, απορίες / επιθυμίες / παράπονα, πρακτικά συναντήσεων, κριτικές / αξιολογήσεις.
  5. Διευκρινιστικά αναφέρουμε πως λαμβάνουμε ακόμα το λογότυπο της επιχείρησης, φωτογραφίες καταστήματος και τιμοκαταλόγους, που, καταρχήν, δεν συνιστούν προσωπικά σας δεδομένα εκτός αν εσείς συμπεριλάβετε στοιχεία που σας ταυτοποιούν εντός αυτών.
  • Δεν πραγματοποιείται συλλογή ή επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων.
  • Επιπλέον μπορεί να πραγματοποιείται επεξεργασία προσωπικών δεδομένων τα οποία οι επισκέπτες της ιστοσελίδας παρέχουν κατά την συμπλήρωση φόρμας επικοινωνίας σχετική με ερωτήσεις υποστήριξης και κατά την περιήγηση στην ιστοσελίδα.
  • Επίσης υφίστανται πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα όπως πληροφορίες που στέλνονται από τον υπολογιστή των επισκεπτών, τη φορητή συσκευή και τους φυλλομετρητές (browsers) που χρησιμοποιούν για να έχουνε πρόσβαση στην ιστοσελίδα.
  • Η επεξεργασία των δεδομένων αυτών εκ μέρους της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣ θα λαμβάνει χώρα για λόγους επικοινωνίας, στατιστικούς ή ιστορικούς, καθώς και για λόγους βελτίωσης των παρερχομένων υπηρεσιών της, για τις πράξεις επεξεργασίας αυτές, δε, νομική βάση επεξεργασίας είναι η παροχή συγκατάθεσης (αρ. 6 παρ. 1 περ. α΄ ΓΚΠΔ) εκ μέρους των χρηστών, η οποία τεκμαίρεται ότι υφίσταται από τη στιγμή που αυτός προβαίνει στη χρήση της ιστοσελίδας.

Call Now